Apie mus

Sąjunga vardan šeimos

Asociacija “Sąjunga Vardan Šeimos” yra už šeimą ir jos gerovę, tradicines vertybes.

  Asociacijos tikslai: skatinti regionų ir visos valstybės gyventojų pilietinį aktyvumą ginant šeimos ir vaiko teises bei stiprinti jų organizuotumą; siekti valstybės institucijų kontrolės ir visapusiškos pagalbos šeimai; užtikrinti šeimos autonomiją nuo valstybės; siekti valstybės konstitucinės pareigos saugoti ir globoti šeimą, motinystę ir tėvystę santuokoje, sudarytoje laisvu vyro ir moters apsisprendimu, įgyvendinimo; bendradarbiauti su sąjungos tikslus atitinkančiais pilietiniais judėjimais, siekiančiais valstybei, visuomenei ir šeimai reikšmingų tikslų.

veikla

Teikiame pagalbą šeimoms, patekusioms į vaikų
teisių institucijų akiratį.

Dėl problemų, kylančių su vaikų teisėmis,
jei kyla abejonių dėl galimų institucijų
klaidų.

Remiame sunkiau gyvenančias šeimas: finansiškai, namų apyvokos daiktais, maisto produktais;

Visuomenės ir politikų dėmesiui atkreipti.

Įstatymų tobulinimui šeimos politikos klausimais.

Vertybės

Egzistencinis tvarios visuomenės, lietuvių tautos tęstinumo ir valstybės gyvybingumo pagrindas

Sąmoninga, veikli, bendruomeniška ir kūrybinga visuomenė, dirbanti bendrojo gėrio kūrimui, vardan savo Tautos ir Valstybės bei joje gyvenančių žmonių ateities.

Jos saugojimas ir vertybių tausojimas yra vienas iš pagrindinių valstybės prioritetų. Mes paveldėjome Lietuvos žemę iš savo protėvių ir nesudarkyta Lietuvos gamta turi išlikti amžinai.

Lietuvos gamtiniai turtai, taip pat žmonių ūkinės veiklos pagrindu sukurtos gėrybės bei ekonominės galimybės turi tarnauti ne interesų grupėms, bet visai šalies visuomenei, visų jos piliečių gerovei.

Socialiai atsakinga valstybė, ypač už savo labiausiai pažeidžiamus piliečius, suteikiant kiekvienam galimybes į saugų ir orų gyvenimą. Savo kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

Lietuvos valstybė turi būti sugrąžinta jos piliečiams, nuo jų valios turi priklausyti visi svarbiausi šeimos ir visuomenės gyvenimą lemiantys sprendimai.

Ne žmonės turi bijoti valdžios ir jos kontrolės, o valdžia turi paisyti visuomenės ir būti jos kontroliuojama. Turi būti realiai užtikrinta visiška bendruomenių savivalda, visų valdžios institucijų ir pareigūnų atsakomybė.

vardan šeimos
Call Now ButtonSkambinti dabar!
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial