“Barnevernet” Bulgarijoje

“Barnevernet” Bulgarijoje

2019 08 05 Vertimas iš anglų kalbos: Viktorija Ivaniušina. DĖKOJAME!

Bulgarų protestas, nukreiptas prieš Barnevernet sistemą

2019 m vasario 16 d bulgarų piliečiai ir tėvai, neturintys jokių politinių sąsajų, sukūrė bulgarų nacionalinę grupę „2019-2030 VAIKO STRATEGIJAI – NE“. Pirminis grupės tikslas buvo informuoti bulgarus apie šalyje įdiegtas naujas įstatymines reformas, kurios yra kitų Europos šalių socialinės politikos atitikmuo, kai nuolat yra taikoma neteisėta vaiko paėmimo praktika, atimami netgi Bulgarijos piliečių vaikai.  Tam, kad apšviestume visuomenę, mes remiamės oficialiais dokumentais (bulgarų ir tarptautinių aktų, kuriuos pasirašė bulgarų valdžia bei institucijos), išgalvotos grėsmės bylomis bei neteisėtu vaikų atėmimu. Grupė netrukus tapo atpažįstama, pripažinta, prie jos ėmė prisijungti vis daugiau žmonių.  Šiuo metu grupėje yra daugiau nei 130,000 narių, atstovaujančių skirtingas tautybes, religijas, interesų grupes ir profesijas.

Ši sąjunga buvo sukurta spontaniškai. Regioninės grupės įsikūrė daugiau nei trisdešimtyje Bulgarijos miestų. Buvo įgyvendinti daugelis nacionalinių automobilių protestų. Įžymūs advokatai pilnai įsitraukė į veiklą, tarp jų ir Bulgarijos metų advokatas 2018  m Peter Nikolov (jis daugiau nei 20 kartų iškėlė bylas Bulgarijos socialinėms tarnyboms dėl nelegalaus vaikų atėmimo iš šeimų) ir advokatas Vladimir Šeitanov, dabartinio Bulgarijos prezidento patarėjas, gerbiamas Bulgarijos advokatas ir diplomatas, sėkmingai dalyvavęs tarptautinėse bylose dėl Bulgarijos medikų grįžimo iš Libijos.  Prieš šeimas nukreiptas įstatymų reformas paneigė Bulgarijos Stačiatikių Bažnyčios Šventasis Sinodas, Pagrindinio Muftijaus (pagrindinio musulmonų autoriteto) valdyba bei daugybė kitų organizacijų ir advokatų.

Bulgarijos visuomenė nėra pakankamai informuota, pagrindinės žiniasklaidos priemonės tyčia nepublikuoja aiškių pareiškimų, taip pat nebuvo jokių plačių visuotinių diskusijų.  Mūsų Facebook grupė buvo brutualiai atakuojama. Karas prieš mus, organizuojamas valstybinėmis struktūromis bei joms pavaldžiomis Nevyriausybinėmis organizacijomis  (skleidžiant šmeižtą, kad mes esame „tūkstančiai“ isteriškų tėvų, nesuprantančių įstatymus), tapo nuožmiu nuo 2019 m. balandžio. Balandžio 22 d įvyko pirmasis Nacionalinis Protestas, po kurio 2019 m. gegužę Bulgarijos Respublikos Ministras Pirmininkas atšaukė skandalingąjį dokumentą „Nacionalinės vaiko apsaugos strategijos 2019-2030 juodraštis“. Ir visgi įstatymų pataisos, minimos „strategijoje“, buvo priimtos ir už jas buvo tyliai balsuojama nuo 2019 m. kovo  22 d. Akivaizdu, jog siekiama įsisavinti didžiulius finansinius šaltinius, kuriuos gina institucijos ir nevyriausybinės organizacijos, taigi bulgarų šeimos yra pavojuje.

Bulgarija yra viena iš tų šalių, kurios piliečiai 2018 m. pasipriešino Stambulo Konvencijai bei atmetė jos ratifikaciją bei primoji šalis pasaulyje, kurioje žmonės valstybiniu lygmeniu pasisakė prieš taip vadinamą „Vaikų teisę“ („Juvenalinę justiciją“).  130,000 bulgarų taip pat nepritaria privalomam ankstyvam lytiniam švietimui, kuris tiestų kelią iškreiptai genderizmo idealogijai labiausiai pažeidžiamame vaikų amžiuje ir iškreiptų vaikų mąstymą. Bulgarija yra viena seniausių Europos valstybių, tūkstančius metų išsaugojusi savo dvasines vertybes. Tradicinė šeima yra laikoma svarbiausiu visuomenės vienetu. Vadovaudamiesi savo prigimtiniu ryšiu ir stipria meile savo šeimoms bei vaikams, ištikimi savo gyvai genetinei atminčiai, mes visiškai nepritariame primetamiems politikos ir ugdymo modeliams, kurie prieštarauja mūsų dvasingumui, nacionaliniam charakteriui ir etnopsichologijai! Mes tikime, kad šalis neturėtų išsižadėti savo socialinės atsakomybės, atidarydama duris nevyriausybinėms organizacijoms, kurių tikslas prekiauti mūsų vaikais ir pakeisti mūsų papročius bei tradicijas. Mes matome, kas vyksta Europoje ir mes tikime, kad tikroji demokratija nugalės pseudo liberalius, iš prigimties totalitarius visuomenės kontroliavimo metodus. Vertybių ir tradicijų vaikus turi mokyti tėvai, o ne pašaliniai.

Kai situacija yra įrodyta, kai nėra spekuliuojama, ne vaikai turi būti „paimti“  („pagrobti“), bet smurtautojas. Mes neleisime, kad mūsų vaikai būtų naudojami pinigų plovimui dėl tariamo jų „geriausio intereso“. Skandinavų socialinė sistema, palaipsniui primesta kitoms šalims, įrodo, jog „pragaras yra grįstas gerais norais“ pagal schemą „kuo daugiau vaikų paimta – tuo didesnis pelnas“. Štai kodėl 2019 m. rugsėjo 7 d mes palaikome protestą, nukreiptą prieš Bernavernet idealogiją, kuri pavergia tautas ir kuria siaubingą totalitarinę sistemą,  siaubiančią visą pasaulį! Ar mes būsime vergoviškai paklusnūs, ar mes būsime akli, ar mes pasirinksime apsaugoti savo brangiausią turtą – vaikus bei visų pasaulio tėvų teisę auginti vaikus natūraliausioje bei labiausiai mylinčioje aplinkoje – su jų mama ir tėčiu! Įsidėmėkite: 40% vaikų, gimusių Norvegijoje kasmet yra paimami iš šeimų, o likę tėvai gyvena baimėje ir vergoviškame paklusnume.

Straipsnio tęsinys netrukus.

Straipsnio originalas: Национална група НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030

Parašykite komentarą