Dėl „LGBT“ ideologijos sustabdymo

Dėl „LGBT“ ideologijos sustabdymo

Dėl „LGBT“ organizacijų ideologinio karo rėmuose skatinamos ir vykdomos agresyvios homoseksualinės propagandos, keliančios grėsmę mūsų pagrindiniams visuomeninio ir tautinio gyvenimo principams ir vertybėms, Sąjunga „Vardan šeimos“ priima deklaraciją:

LIETUVA  be gender ir „LGBT“ ideologijos

Deklaruojame, kad:

 Sąjunga „Vardan šeimos“ gins mūsų tautinius principus, pagrįstus ištikimybe tautinėms ir valstybinėms tradicijoms, prisirišimu prie krikščioniškųjų vertybių ir laisvės idealų. Raginsime visas Lietuvos visuomenines organizacijas, politines partijas kurioms rūpi Lietuvos ,kaip valstybės ateitis prisidėti prie deklaracijos tikslų įgyvendinimo. Darysime tai didžiuodamiesi mūsų  tautos 1000 metų istorija, kurios šaltinis – Lietuvos  Krikšto aktas, daugybės kartų lietuvių  pasiaukojimas kuriant kultūrinę ir tautinę tapatybę, nepriklausomybės siekimo veiksmais. 

Raginame Prezidentą, vyriausybę, parlamentą ir savivaldybes.

Parašykite komentarą