Skandalas Italijoje!

Skandalas Italijoje!

Neringa Budrytė | Specialiai „Lietuvos Rytui“ iš Italijos

“Teisėsaugos akiratyje atsidūrė kelios dešimtys Italijos socialinių pareigūnų, psichologų ir net vieno miestelio meras. Jie, kaip įtariama, atiminėjo mažylius iš šeimų ir perduodavo juos globėjams, taip užsidirbdami didžiules sumas. Manoma, kad nelegaliame vaikų versle galėjo suktis šimtai tūkstančių eurų.”

Visas lrytas.lt straipsnis: Italiją supurtė vaikų pardavimo skandalas: sukūrę įspūdingą schemą pildėsi kišenes

2019 07 24 Vertimas iš italų kalbos: Giedrė Grižaitė

“Na ką, beskaitant informaciją itališkai apie Bibbiano situaciją radau šį straipsnį (liepos 3-ios, 2019), kuriame pateikiama diskusija su buvusiu nepilnamečių teisėju Francesco Morcavallo. Dabar jis dirba advokatu Romoje. Taigi, žemiau mano vertimas į lietuvių kalbą.”

“Jis nuo 2009-ųjų rugsėjo iki 2013-ųjų gegužės dirbo teisėju Bolonijos nepilnamečių teisme. Čia tas pats Redžio-Emilijos regionas (Reggio-Emilia), kur Bolonija yra jo centras.Jau tada vos tik pradėjęs dirbti matė, kad kažkas negerai su sistema, kad labai jau lengvai vaikai atplėšiami nuo tėvų. Per bandymus kažką keisti nukentėjo ir jis pats.

Kiek gi vaikų yra atitolinama nuo tėvų per metus regione tokiam kaip Bolonija? Dešimtys, šimtai?

Tūkstančiai. Problema ta, kad niekas tiksliai net nežino. Galbūt tiksliausi duomenys yra iš 2010-ųjų metų. Tais metais gruodžio 31-ai dienai Darbo ir socialinės politikos ministerija skaičiavo, kad visoj Italijoj galėtų būti 39 698. Vien tik Emilijos regione 3 599. Tačiau ministerijos statistika nelabai patikima ir galėtų siekti 50 tūkt. Įskaitant dar ir tokius “pamestus”.

Kas gi tie “pamesti”?

Tai atvejai, kurie taip ir net nebuvo užverti/baigti. Atvykus darbuotis 2009-aisiais radau apie 25 tūkst. bylų, daug iš jų buvo užvestos prieš kelis ar daugiau metų. Atradau vieną bylą, kuri buvo užvesta 1979-aisiais bet taip ir neuždaryta.

Kas dar tokio buvo rasta tame Bolonijos nepilnamečių teisme?

Iš viso buvo 7 teisėjai, įskaitant ir prezidentą Maurizio Millo. Dar buvo 28-30 garbės teisėjai: psichologai, medikai, sociologai, socialiniai darbuotojai.

Kaip vykdavo darbas?

Pagal įstatymus turėjo būti 2 teisėjai su 2 garbės teisėjais, ir visi parinkti atsitiktiniu būdu. Tačiau buvo daroma visiška painiava, kai kolegos susigrupuodavo taip kaip jiems reikia. Salėj susirinkdavo dešimt teisėjų, kartais 4 “sprendėjai” būdavo parenkami pagal jų išreikštas pažiūras. Gaudavosi taip, kad viskas būdavo paruošta taip, jog vyrautų socialinių paslaugų organizavimas, kurios visada neišvengiamai reikšdavo vaiko atitolinimą nuo šeimos.

Ką jūs darėte?

Bandžiau diskutuoti su kolegomis, ypač su teismo prezidentu. Tačiau, sutarimo nebuvo. Prezidentas nesutiko su mano požiūriu, kad nepilnamečių teisės turi būti pirmiau, kad jų teisė būti su tėvais kiek tik įmanoma, jei tai nepažeidžia nepilnamečių teisių. Tai turi būti mažiau invazinė, kuri palaikoma Konstitucinio Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo.

Kiti teisėjai turėjo kitokį požiūrį?

Taip. Beveik visada būdavo už atitolinimą. Tik vienintelis vyresnio amžiaus kolega Guido Stanzani buvo tokios pat nuomonės. Jis dirbo nuo 1970-ųjų, žmogus teisingas ir rimtas. Taip pat buvo ir vienas kitas garbės advokatas tokių pat pažiūrų. Vienas tokių psichologas Mauro Imparato.

Kaip būdavo užvedamos bylos?

Didžioji dalis bylų būdavo atitolinimas vaikų nuo tėvų dėl ekonominių motyvų ar, kad tėvai būdavo “netinkami”.

Kaip tai “netinkami”?

Užtekdavo žinios iš socialinių darbuotojų, pakakdavo vien tik psichologo pareiškimo, jog tėvai “susikoncentravę tik į save”. Daugeliu atveju būdavo aišku, kad tai konfliktiniai atskyrimai. Problema ta, kad šio teismo sprendimai neskundžiami.

Kodėl?

Todėl, kad tai “laikinos” priemonės. Atskyrimas nuo šeimos, pavyzdžiui, pagal savo pobūdį yra laikinas aktas. Taigi, net jei ir trunka metus, negali būti teikiamas apeliacijai. Net ir geriausias advokatas šitoj vietoj negali padėti visiškai.

Tarp atitolinimų yra ir bylų dėl seksualinės prievartos šeimose. Ar nėra būtina naudoti visus atsargumo būdus?

Kalbant apie tokias bylas, jų mažiau nei 5%. Dirbdamas Bolonijoje matydavau, jog daug bylų būdavo užvedama vien dėl anoniminio laiško. Tiesiog būdavo standartinis kaimynas: dėmesio, tuose namuose priekabiaujama prie vaikų. Nebūdavo jokių įrodymų. Tačiau socialiniai darbuotojai pranešdavo ir tada teismas atitolindavo. Savivaliavimas ir rimtas piktnaudžiavimas, nes į anoniminius laiškus neturi būti kreipiamas dėmesys. Tačiau tokio laiško užtekdavo pateisinti globą. Prie viso to prisideda dar ir garbės teisėjai, nes labai dažnai būdavo interesų konfliktai.

Kaip tai?
Kas tie gerbės teisėjai? Jie yra psichologai, sociologai, medikai, socialiniai darbuotojai. Dažniausiai tie, kurie yra įsteigę savo institutus. Kartais nutikdavo taip, jog būtent jie paimdavo globot vaikus atimtus iš šeimų.

Gauna atlygį garbės teisėjai?
Taip. Už kiekvieną bylos išklausymą, už kiekvieną bylą. Kai kurie netgi sugeba 20-30 bylų išklausyt per savaitę ir dar jie dirba institutuose, koperatyvuose, kurie priima nepilnamečius. Tai biznis – nepadorus ir pinigingas, nes beveik visada vaikai ir paaugliai tuose centruose išbūna mėnesius, dažniausiai kelis metus. Kartais mokesčiai yra gan nemaži: yra rajonų ir vietinių sveikatos priežiūros įmonių, kur moka nuo 200 ar daugiau 400 eurų per dieną. Tiesiog biznis.

Ar visi centrai, institutai tokie “baisūs”?

Žinoma, kad ne visi. Ir šiame sektoriuje yra tiek blogų, tiek gerų. Akivaizdu, kad yra tokių, kurie dirba nesavanaudiškai. Ne nepilnamečių teismai parenka kur padėt vaikus, bet socialines paslaugas teikiančios struktūros.

Ir kas skiria tuos garbės teisėjus?

Suinteresuotoji šalis pateikia prašymą, nepilnamečių teismas jį patvirtina, aukštesniosios teisėjų taryba ratifikuoja.

Ir niekas neapskundžia tų garbės teisėjų dėl interesų konflikto?

Asociacija “Finalmente libera” yra viena iš nedaugelio, kuri nusprendė tai tirti ir daro tai plačiu mastu. Iki dabar yra nustatyta apie šimtą garbės teisėjų, kurie turi interesų konfliktą.

Kiek vertas šis “nešvarus biznis”?

Sunkoka pasakyti, nes niekas nekontroliuoja. Italijoje neegzistuoja net globotinių sąrašas.

Na, daugmaž kokia tai būtų suma, pagal Jus?

Yra bent jau 50 nepilnamečių globoje… tarkim 1,5 milijardo per metus. Galbūt daugiau.

Grįžtam į Boloniją. 2011-ųjų sausį miršta kūdikis. Ir tuo metu atsiranda konfliktas tarp Jūsų ir Bolonijos nepilnamečių teismo prezidento Millo. Kaip tai vyko?

Mama pagimdė dvynukus. Vienas iš jų mirė, nes sušalo. Kas iš tiesų nutiko? Šeima, kuri buvo paskelbta kaip socialiai remtina, turėjo dar du vyresnius vaikus, tačiau abudu patikėti socialinei įstaigai. Ta byla atsidūrė ant stato pas mane. Tikrinant faktus atrodė, kad ta mirtis ištiko tiesiog dėl nevilties. Tėvai turėjo namnus, priešingai negu rašė laikraščiai, tačiau bėgo iš baimės, kad tik ir dvyniai nebūtų atimti. Millo liepė sušaukti iškart kolegas ir atimti tėvams tėvystės teises. Nenorėjo laukti teisėjų kolegijos nuomonės. Millo nusprendė veikti ne pagal teisės aktus. Taigi, buvo pateiktas skundas į C.S.M. (Aukščiausią teisėjų tarybą) dėl tokio jo poelgio ne tik iš manęs, bet ir iš kolegų Stanzani ir Imparato.

Ir kaip baigėsi?

Buvau apkaltintas tuo, kad prilyginau Bolonijos nepilnamečių teismo administravimus su Šiaurės Korėja ir, kad pažeminau prezidentą Millo. Buvau perkeltas į Modena kaip darbo teisėjas. Stanzani irgi buvo perkeltas, o Imparato visai atstumtas. Vis tik 2011-ųjų gruodį Kasacinis teismas panaikino tą nutartį kritikuodama C.S.M. (Aukščiausios teisėjų tarybos) sprendimą, nes nebuvo nei išklausę, nei atsižvelgę į pateiktus kaltinimus.

Ir taip grįžot į Boloniją?

Taip, 2012-ųjų rugsėjo 18, tačiau Millo jau ten nebedirbo. Nebebuvo man leista dirbti su naujom bylom, tekdavo peržiūrėti senesnes bylas siekiančias 2009-uosius. Tada tik supratau, kodėl Kasacinio teismo generalinis prokuroras buvo pasiūlęs atsitraukti, nes buvau it rakštis kai kuriems žmonėms. Matant, kaip siena negriūna, o ir Stanzani jau buvo miręs, atsitraukiau iš teisėjo pareigų.

O dabar?

Dabar esu advokatas. Dirbu iš išorės, kad dalykai keistųsi. Kalbu konferencijose, rašau, klausiu nepatogių klausimų.

Ir ko klausiate?

Pavyzdžiui, kad nepilnamečių teismų prokurorai eitų tikrinti globos centrų: niekada to nedaro, gaila, nes jie tikrai rastų daug netikėtumų. Aš taip pat prašau, kad nacionalinis vaikų ombudsmenas parodytų daugiau drąsos, kad tirtų, nes tikrai turi daugiau galių negu mano. Tai visiškai itališkas skandalas: jis turi būti atskleistas.

Straipsnis italų kalba: Ero giudice al Trib. minori di Bologna. Ma ho dovuto lasciare: un business osceno

2019 07 26 Vertimas iš italų kalbos: Giedrė Gižaitė

Bibbiano, tiriamoji direktorė žadėdavo kai kurioms poroms globą paversti įvaikinimu

Anghinolfi duodavo “patvirtinimus” būsimiems tėvams. Tuo tarpu ministerija pelno nesiekiančiai organizacijai “Hansel e Gretel” panaikina akreditaciją.

Kai kurioms poroms prašančioms vaiko globai pažadėdavo joms duoti mažametį “be termino pabaigos”, taip globą paverčiant įvaikinimu. Tai nauja detalė, kuri iškilo iš pasiklausymų, kurie nugulė “Reggio-Emilia” Prokuratūros tyrimo “Angeli e demoni” (Angelai ir demonai) byloje dėl Bibbiano atvejo. Tokią galimybę pasiūlydavo “Val d’Enza” socialinių paslaugų direktorė Federica Anghinolfi.

Moteris, kuriai yra paskirtas namų areštas, kalbėjo su poromis priklausančiomis LGBT asociacijoms iš vieno miesto esančio pietinėj dalyje. Būsimieji tėvai prisistatydavo jai su prašymu dėl laikinos globos. Tačiau po to jai išsakydavo savo baimes: ir jei vaikai būtų grąžinami pas savo tikruosius tėvus? Ir jei tuo tarpu jie, globėjų pora, prisirištų? Anghinolfi juos užtikrindavo, kad jei tėvai ir toliau socialinių tarnybų bus laikomi netinkamais, tai vaikai niekada negalėtų grįžti pas savo tikruosius tėvus ir globėjai juos turėtų neribotam laikui.

Išlenda globos atvejai “vaiduokliai” – jie taip pat priskiriami Anghinolfi, tai yra, kai vaikai ant popieriaus paskirti vienai moteriai, tačiau realybėje ta moteris jų niekada savo namuose neturėjusi. Pagal tai ką rašo “Il Resto del Carlino”, viena moteris paskirta globėja pasakoja būtent apie globą jos vardu, kurią paskyrė direktorė, buvusią melaginga.

Anghinolfi yra raktas šioje byloje, kurioje kalbama ir apie mažamečių smegenų plovimą, išgalvotą smurtą ir neteisingus socialinių tarnybų pranešimus, po kurių vaikai būdavo paimami iš savo tikrųjų šeimų.

Universiteto ministerija: dėl asociacijos akreditacijos. Po Bibbiano faktų Universiteto ir mokslinių tyrimų ministerija Sofia platformoje nuo mokytojų rengimų sustabdė ne pelno siekiančią organizaciją “Hansel e Gretel”. Tas pats pasakytina ir apie mokytojo kortelę, kurią mokytojai naudojo perkant kai kuriuos mokymo kursus.

Straipsnis italų kalba: Bibbiano, una dirigente indagata prometteva ad alcune coppie di trasformare gli affidi in adozioni

Parašykite komentarą