Staselės istorija

Staselės istorija

Nuo septynių metų moteris augo globos namuose. Išėjusi iš vaikų globos namų, iš vienkartinės pašalpos su savo seserimi nusipirko butuką. Moteris, kuri padėjo dviem sesėms nusipirkti butelį, nepaaiškino, kad jaunos mergaitės perką butą su skolom. Vėliau, paaiškėjus, kad yra apgautos, merginoms buvo vėlu atsisakyti to butelio. Nepajėgus išmokėti svetimų skolų, už skolas buvo parduotas butas ir padarytas soc. bustu, o Staselė, likusi be nieko, grįžo gyventi į kaimą pas savo tėtį. Staselė turėjo draugą ir po kurio laiko pasijuto nėščia, tačiau draugas nebuvo patenkintas neplanuotu nėštumu. Reikalavo nutraukti nėštumą, pradėjo smurtauti prieš nėščią moterį. Pora išsiskyrė, Staselė liko viena auginti dukrytės. Gyveno su dukryte kaimo trobelėje pas savo girtaujantį tėvą. Gyvenimo sąlygos buvo prastos, tačiau besilaukianti mamytė pasiremontavo vieną patį mažiausią kambarėlį, kuriame tilpo tik lova ir vaiko lovelė. Mažam Alytaus raj. miestelyje, kitoje gatvės pusėje randasi seniūnija, soc. darbuotojų „buveinė“.

Soc. darbuotojos gerai žinojo apie skurdžias sąlygas ir girtaujantį senelį tuose namuose. Nors Staselė neturi JOKIŲ priklausomybių, yra tvarkinga, mylinti, prižiūrinti savo vaiką mama, soc. darbuotojų iniciatyva, Staselė su dukryte buvo įtrauktos į soc. šeimų sąrašus. Pagrindiniai motyvai: skurdas, netinkančios sąlygos ir bendra virtuve besinaudojantis senelis (Staselės tėtis). Įsigaliojus naujam VTA įstatymui, Staselės šeimai automatiškai buvo priskirta atvejo vadyba. Tada ir prasidėjo soc. darbuotojos „linksmybės“, o Staselės su dukrele nemigo naktys. Prasidėjo atviras persekiojimas, terorizavimas, tyčiojimasis iš mamos. Priekabių buvo ieškoma „lygioje vietoje“. Neapsikentusi ir bijodama, kad ja niekas nepatikės, dėl soc. darbuotojos Jurgitos Devyzienės elgesio su ja, Staselė, vieno soc. darbuotojos išpuolio metu, įspėjo soc. darbuotoją, kad įrašys pokalbį, tačiau soc. darbuotojos Jurgitos Devyzienės tai nesustabdė. Buvo padarytas garso įrašas, kuriame aiškiai girdisi kaip soc. darbuotoja rėkia ant mamos vartodama nepagarbius, žeminančius išsireiškimus. Neapsikentus, išsigandus ir verkianti mama paskambino mums. Per pirmą pokalbi telefonu net negalėjau suprasti ką Staselė man nori pasakyti, nes ji pasikūkčiodama verkė. Pasiūliau persiųsti man tuos pokalbius, išgerti arbatos, nurimti. Perklausius garso įrašus supratau, kad mūsų pareiga yra padėti mamai su dukrele. Po kelių dienų, gavusi notarės patvirtintą įgaliojimą atstovauti Staselės interesus, nuvykau į Alytaus raj. ir aplankiau „GERBEMĄ“ soc. darbuotoją Jurgitą Devyzienę. Soc. darbuotoja ne ką geriau elgėsi ir su manimi. Visiškai nesileido į dialogą, ignoravo mane, man pateikus atstovavimo dokumentą jo net neperskaitė, atsisakė priimti kopiją. Kai aš paklausiau ar soc. darbuotoja galėtų atsakyti man į kelis klausimus, ji stačiokiškai atrėžė, kad su manimi nekalbės ir neteiks apie šeimą jokios informacijos. Man paaiškinus, kad dokumentas, kuris padėtas ant jos stalo, pagal įstatymą man suteikia teisę gauti visą reikiamą informaciją, ji atrėžė, kad nėra jokia teisininkė, nieko nesupranta dokumentuose ir įstatymuose. Todėl ji to dokumento nepriims ir net neskaitys. Bandžiau tęsti dialogą ir pasakiau, kad man nereik]a jokios informacijos apie šeimą, kad aš noriu pakalbėti apie jos elgesį. Tuomet buvo atrėžta, kad tai jos asmeninis reikalas kaip ji elgiasi ir ji to nekomentuos. Suvokdama, kad su šia soc. darbuotoja dialogo nebus, pareikalavau, kad butų registruotas mano atstovavimo dokumentas, Paprašiau atvejo vadybininkės telefono numerio ir soc. skyriaus vadovo numerio. Dokumentas buvo registruotas, prašytų telefono numerių negavau, bet buvo iškviesta VŠĮ Alytaus šeimos pagalbos centro vadovė. Kol laukiau vadovės, Staselė parašė raštišką prašymą, kad soc. darbuotoja Jurgita Devyzienė pateiktų jai pagalbos plano dokumento kopiją. Staseliai buvo pateikti pagalbos plano 5 ir 6 puslapiai. 😊 Man iškėlus klausimą, kodėl pateikiamas nepilnos apimties dokumentas, soc. darbuotoja Jurgita Devyzienė atrėžė: juk prašo pagalbos plano. Man paaiškinus, kad pagalbos plano dokumento apimtis susidaro iš 7 puslapių, mums buvo pateiktas nepilnas dokumentas. Soc. darbuotoja Jurgita Devyzienė toliau spyriojosi, reiškė savo nepasitenkinimą ir nenorėjo pateikti viso dokumento. Laimei tuo metu atvyko VŠĮ Alytaus šeimos pagalbos centro vadovė ir pagaliau mes sulaukėm normalaus dialogo. VŠĮ Alytaus šeimos pagalbos centro vadovė atsiprašė už savo pavaldinės elgesį, paprašė pateikti pilnos apimties pagalbos planą, pasikvietė į kabinetą, kur įvyko ramus dialogas. Kadangi mama Staselė šiuo metu gyvena kraustymosi nuotaikomis, nes kitame miestelyje gavo soc. būstą, tai pasikeis ir soc. darbuotoja. Per tą savaitę, kol mama persikels į kitą būstą, buvo pažadėta, kad mamos namuose nesilankys soc darbuotoja Jurgita Devyzienė. VŠĮ Alytaus šeimos pagalbos centro vadovė savo pažado laikosi ir šiuo metu soc. darbuotoja Jurgita Devyzienė nesilanko Staselės namuose.

Mama su dukrele gali atsipūsti nuo soc. darbuotojos TERORO. Mes sąjunga „Vardan šeimos“ ir toliau globosim Staselę ir jos dukrytę.Laukite tęsinio.

Pagarbiai,
Sąjunga „Vardan šeimos“

Parašykite komentarą