Tarptautinis protestas!

Tarptautinis protestas!

2019 09 07 Tarptautinis protestas “STOP Barnevernet Ideologijai”!

Rugsėjo 7d. vyko tarptautinis pasipriešinimas „pažangiajai“ norvegiškai Barnevernet sistemai. Tarptautinis protestas surengtas šiose šalyse: Bulgarijoje, Norvegijoje, Austrijoje, Danijoje, Rusijoje, Ispanijoje, Serbijoje, Vokietijoje, Rumunijoje, Italijoje, Armėnijoje, Lenkijoje, Airijoje, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje, JAV, Havajuose. Lietuvoje piketą rengėme mes sąjunga “Vardan Šeimos”. Planavome piketuoti keturiose vietose: prie Norvegijos ambasados, Prezidentūros, Vyriausybės ir Seimo rūmų. Vis dėlto, pastarosios vietos buvo atsisakyta, nes šiuo metu Seimas nesusitvarko su savo problemomis, todėl sunku tikėtis pokyčių iš šios institucijos. Mūsų tikslas buvo atkreipti valdžios ir piliečių dėmesį į Lietuvoje vykdomą vaikų teisių politiką. Kad Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas – NEVEIKIA. Institucijos dirbančios “dėl vaikų gerovės” – nesuinteresuotos dirbti ir padėti šeimai. Taip pat stabdyti “Barnevernet” ideologiją visame pasaulyje.

Iškėlėme reikalavimus Lietuvos Raspublikos institucijoms:

1.Nedelsent imtis visų įmanomų priemonių ir veiksmų, kad užsienio valstybinių institucijų neteisėtai pagrobti Lietuvos Respublikos mažieji piliečiai būtų gražinti tėvams ar giminaičiams Lietuvoje.
2. Skubos tvarka reikalingas vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos funkcijų atskyrimas. Šiuo metu tarnyba vykdo du vienas kitam prieštaraujančius veiksmus – ta pati institucija paima iš šeimų vaikus ir ta pati tarnyba perduoda vaikus įvaikinimui Lietuvos bei užsienio šalių įvaikintojoms.
3. apsvarstyti R. Janutienės seimo peticijų komisijai įteiktą ir daugiau nei 40000 Lietuvos piliečių pasirašytą peticiją dėl seimo narės D. Šakalienės apkaltos, kuri savo veiksmais pažeidė Seimo nario priesaiką gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją. Lietuvos Respublikos Konstituciją šeimą įvardija kaip valstybės ir visuomenės pagrindą, tuo tarpu seimo narės D. Šakalienės veiksmai ir pasisakymai žiniasklaidoje sumenkina šeimos svarbą.
4. LR Prezidentui, inicijuoti LR ambasadoriaus Norvegijoje atleidimą, dėl neatlikimo vienų iš savo tiesioginių pareigų ginant Lietuvos respublikos mažamečius piliečius, bei jų tėvus nukentėjusius nuo Norvegijos tarnybos Barnevernet neteisėtų veiksmų.
5. Gen. Prokuratūrai inicijuoti finansavimo tyrimus šiose organizacijose:
-„Žiburio“ labdaros paramos fonde (įm. kodas 303263714);
-visuomeninėje organizacijoje „Gelbėkit vaikus“ (įm. kodas 190780953);
-SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija , Labdaros paramos Fondas (įm. kodas 192014985);
-VŠĮ „Sotas“ (įm. kodas 195746022).
Ir išsiaiškinti, ar iš užsienio valstybių juridinių subjektų bei iš privačių asmenų gaunamos lėšos nėra įgytos nusikalstamos veikos modeliu.
6. Inicijuoti tyrimus VŠĮ „Sotas“ organizacijoje ir išsiaiškinti, ar ši organizacija nėra tiesiogiai susijusi su įvykiais Italijoje Bibbiano ir Forteto savivaldybėse, kuriose nustatyta nusikalstama veika įvaikinimo, socialinių paslaugų teikimo bei vaikų teisių apsaugos srityje. VŠĮ „Sotas“ organizacija yra tiesioginis Italijos įvaikinimo agentūrų atstovas. Italijos įvaikinimo agentūros VŠĮ „Sotas“ organizacijai nuolat teikia finansavimą.
7. Išsiaiškinti ar visuomenės įtarimai pagrįsti, kad 2008 – 2015 metais daugiausiai Alytaus bei Druskininkų savivaldybėse, Lietuvos Caritas galimai dalyvavo(tarpininkavo) įvaikinant Lietuvos vaikus užsienio valstybėse. Išsiaiškinti Caritas dalyvavimo(tarpininkavimo) mastus, funkcijas bei veiksmų teisėtumą.
8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teisės aktuose įvesti kriterijus, kurie būtų veiksmingi prieš galimus interesų konfliktus tarp socialinių tarnybų ir šeimos bendruomenių.
8. Ištirti ar nebuvo pažeisti teisės aktai įdarbinant NVO,VŠI organizacijose dirbusius ar joms vadovavusius asmenis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijuoja teisės aktų kūrimą tose srityse, kuriose anksčiau dirbo minėti asmenys ir kuriose vis dar dirba buvę šių asmenų kolegos. Ištirti, ar ministras nėra protegavęs jų įsidarbinimo, ar esami darbuotojai nesiekė finansinės naudos savo buvusioms darbovietėms.

Lietuvi, nubusk!

Piketo metu bendravome su praeiviais, rodėme dokumentinius filmukus kaip atrodo vaikai, atimami „iš blogų tėvų į gerą sistemą“, kaip jie priešinasi, verkia ir klykia. Liūdna buvo tai, kad kai kurie Lietuvos žiniasklaidos atstovai pasistengė piketą pavaizduoti nelabai gražiom spalvom. Tendencingai rodė praeivius, nepalankiai kalbančius apie mus. Arba aprašė taip, tarsi šis pasipriešinimas yra nelabai ko vertas. Taip pat dar pasigirsta minčių, kad esame už vaikų mušimą, nors tikrai esame griežtai prieš smurtą. Ir klausiame žmonių: ar tikrai vaiko paėmimas iš šeimos yra adekvati bausmė tėvams, vaikui??? Kai kuriems atrodo, kad sistema vien dėl to, kad ji skandinaviška, negali būti bloga. Tačiau galime pasidžiaugti, kad žmonės bunda, mūsų sąjunga plečiasi, prisijungia aktyvių, iniciatyvių žmonių.

Dėkojame!

Suvokti tikrąją tiesą ir eiti teisinga linkme niekada nebūna lengva. Noriu padėkoti visai sąjungos “Vardan šeimos” komandai, bendraminčiams, rėmėjams ir visiems pilietiškiems žmonėms, už dalyvavimą akcijoje: STOP Barnevernet ideologijai. Mes nenuleisime rankų ir kovosime toliau už šeimą ir mūsų vaikus. BŪKIM KARTU, NES TIK KARTU MES ESAME DIDELĖ JĖGA. Lai padeda mums Dievas.

Sąjungos “Vardan šeimos” pirmininkė Edita Morkūnienė

Renginio akimirkos

Straipniai

Parašykite komentarą